PROCESS

Vi skapar attraktiva bostäder samt optimerar värdet för dess ägare.

1. BEHOV

Har startar vi en inledande dialog och lägger stor tyngdvikt på behov, önskemål och potentiella möjligheter för respektive projekt. Vi synkar också om önskad målbild från båda sidor är möjilga att uppnå för ett lyckat slutresultat utan att ta för mycket tid från respektive parter.

step-1

2. ANALYS & SVAR

När vi går vidare I nästa fas – marknadsanalysen fokuserar vi mycket på fakta och tidigare erfarenheter för att få en detaljerad helhet för just Ert projekt. I detta steg skall vi räkna ut avkastningspotential, kostnader, tidsramar, åtgärder etc. I denna fas går vi in som övergripande koordinatorer för projektet tillsammans med utvalda partners och önskade materialleverantörer.

3. GENOMFÖRANDET

I denna fas börjar vi med förädlingen och projektet rent praktiskt. Normalt utvecklar vi ritningar om så behövs för bygglov eller eventuell bygganmälan. Därefter börjar förädlingsarbetet med utvalda entreprenörer och koordination av allt materialval för projektet. Projektet följs via vårt projekthanteringssystem, där bilder, ritningar, tidsramar etc kan följas till slutförande.

step-3

step-4

4. MARKNADSFÖRING

I det fall vi gör detta tillsammans med en BRF eller privatperson som önskar optimera sitt värdet tittar vi under marknadsföringssteget på många detaljer. Såsom exempel, staging, styling, passande mäklare etc. När detta är gjort går vi ut via alla våra kanaler för att exploatera objektet maximalt, både via den traditionella mäklarkanalen men också våra egna register för bästa resultat.

5. VÄRDEÖKNING

I det fall båda parter kliver in sk. ”saminvestering” där Bokonsulterna står för risk och kompetens inför en försäljning så är resultatet helt avgörande för vårt eget arvode. Det innebär konkret att vi har kommission på det övervärde vi skapat och där risken tas utav oss. Det innebär också att vi måste vara bäst på att hålla nere kostnader, hålla tidsramar samtidigt som kvalitén måste vara i topp för att skapa bäst slutresultat.

step-5

VI SAMARBETAR MED:

.

NYHETSBREV

Inspiration, tips och ideér för våra kunder och samarbetspartners.

.

Hör av dig till oss!

T: +46 (0) 8-520 240 50

info@bokonsulterna.com

Besöksadress

Orsavägen 10
167 76 Bromma

Vägbeskrivning

Har du talang?

Vi söker alltid talanger till vårt
tight sammansvetsade gäng! 

jobb@bokonsulterna.com