VI KAN FASTIGHETER

Vi skapar attraktiva bostäder samt optimerar värdet för dess ägare

VI ÄR BOKONSULTERNA

Vår affärside är att och skapa attraktiva bostäder samt värdeoptimera för dess ägare! Bokonsulterna skapar en stark ekonomi och bättre attraktivitet för fastigheten och dess ägare. Vår affärsmodell är unik som skapar trygghet, långsiktighet och bättre avkastning både på kort och lång sikt, där vi står för eventuell risk. Våra kunder är BRF´r, fastighetsägare samt privatpersoner!

.

BRF/Fastighetsägare

Vi är experter på att lokalisera och omdisponera alla typer av ytor i fastigheter och sedan omvandla dessa till attraktiva bostäder. I flertalet fall görs detta tillsammans med bef ägare och konkret innebär det att vi går in med all investering, resurser och kompetens som krävs för att färdigställa ett projekt men där fastighetsägaren får pengar för aktuell värdering samt det övervärde vi skapar.

För privatpersoner

Vi har flertalet uppdrag där privatpersoner önskar optimera värdet inför försäljning. I många fall har kunderna provat marknaden men inte nått den önskade nivån och därför konsulterat oss om möjligheterna till ökad vinst. Vi analyserar möjligheterna och återkopplar snabbt med en potentiell utveckling och möjlighet just för Ert objekt. I flertalet fall görs detta s.k saminvestering där Bokonsulterna står för ekonomi, resurser samt all kompetens för projektet men där parterna delar på det övervärde som skapas.

Vi söker investeringar

Vi söker alla typer av investeringar och utvecklingssamarbeten såsom: mark, råvindar, köp av lokaler, omdisponeringsfrågor, exploateringar mm. Gärna i samarbete med nuvarande ägare alternativt där vi investerar i det aktuella objekt direkt. Vi har all kompetens från Ax till Limpa för att hantera små till större projekt. Kontakta Bokonsulterna på: projekt@bokonsulterna.com

MÅL OCH VISION…

Vårt mål är att Bokonsulterna skall vara den naturliga kontaktytan för både BRF (Bostadsrättsföreningar) och privatpersoner vid förädling av alla typer av ytor och bostäder. Vår vision är att skapa Sveriges attraktivaste bostäder till marknadens bästa priser. Våra ledord är kunskap, trovärdighet och kompetens.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

.

NYHETSBREV

Inspiration, tips och ideér för våra kunder och samarbetspartners.

.

Hör av dig till oss!

T: +46 (0) 8-520 240 50

info@bokonsulterna.com

Besöksadress

Orsavägen 10
167 76 Bromma

Vägbeskrivning

Har du talang?

Vi söker alltid talanger till vårt
tight sammansvetsade gäng! 

jobb@bokonsulterna.com