Bokonsulterna och Nordic Development Group presenterar sitt resultat för 2014-15

Mattias; ”Vi är nöjda med årets resultat, framförallt ser vi att kundtillströmningen är hög och vår expertkompetens efterfrågas av båda våra kundsegment, privat och fastighetsägare. Vi ser en fortsatt expansion och utveckling för nästkommande år.”