Bokonsulterna tar in Ahlm Investor som aktiv partner

Bokonsulterna tar in Ahlm Investor som en aktiv delägare i Bokonsulterna. AHLM Investor kommer primärt tillföra kompetens inom affärsprocesser, erbjudandepaketeringar samt stödsystem.Logo

”Det känns oerhört spännande att vi får in en spjutspetskompetens som skall fokusera på att bygga och förbättra grunderna i bolaget. Med denna kompetens kommer vi ta ytterligare ett steg i näringskedjan och bli bäst i klassen på processer, rutiner, uppföljning etc, som i slutändan resulterar i fler och framförallt nöjdare kunder samt medarbetare. Vi hälsar med varm hand AHLM Investor till Bokonsulterna-teamet.

// Mattias Hägglund, VD”