Kommer bostadspriserna fortsätta uppåt?

Vi tror att prisutvecklingen kommer att mattas av 2016 efter ett rekordår 2015. Samtidigt finns det en risk för utbudet kommer att minska då regeringen försöker införa diverse åtgärder såsom exempelvis amorteringskrav som kan göra att folk sitter kvar i sina befintliga boenden. Samtidigt så sänker Ingves och company räntan till rekordnivåer som i slutändan ger oss bostadsägare en mycket låg ränta. Allt detta talar för att priserna kommer fortsätta upp, dock inte med den utvecklingen vi såg under 2015.

För att dämpa utvecklingen måste flera bostäder byggas och det är något som görs men inte alls i den utstreckningen som krävs samt att ränteläget måste upp till mer normala nivåer. Och gällande räntenivåer så är vi idag så styrda utav inflationsmål samt omvärldsfrågor som gör det mindre troligt att vi når tidigare nivåer på runt 5%. // Mattias Hägglund, Partner